Podporujeme

5M vždy podporovalo nadšené šermíře, reprezentanty, Český šermířský svaz a sportovní šermířský oddíl SC Praha 

5M podporuje také nadaci Šerm dětem, která podporuje mladé nadějné šermíře. 

Dále pravidelně podporujeme finančně na daci Člověk v tísni a  nadaci For Help, která se stará o děti s aurtismem.