Reklamace

Reklamace
 

Kupující uplatňuje reklamace zakoupeného zboží dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v záruční lhůtě u prodávajícího jedním z uvedených způsobů:
 
- osobně v provozovně na adrese:
5M spol. s.r.o.
Tupolevova 710
Praha 9,199 00
po telefonické domluvě na tel.:  +420 774 737 410
 
-  poštou na adresu provozovny (dobírky nepřijímáme),
 
Kupující je při reklamaci povinen prokázat uskutečnění nákupu, dále popsat vadu a předat reklamované zboží s veškerým příslušenstvím.
 
Při používání zboží se kupující řídí návodem k použití a dbá pokynů prodejce.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
-         opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
-         neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
-         poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
-         poškození nadměrným zatěžováním,
-         poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu je zboží vyměněno za nové. V tomto případě počíná výměnou běžet nová záruční lhůta.
 
Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, pokud se strany nedohodnou jinak.
 
V případě nejasností nás kontaktujte na tel.:  +420 774 737 781
 
Veškeré sledování objednávky, rychlé řešení reklamací a jiné dotazy proveďte v následujícím menu, které nám i Vám ulehčí celý proces. Pojďme na to.